Dalyvio sutikimo forma

Jūsų asmeninė informacija (telefono numeris, elektroninis paštas ar adresas) yra renkama tam, kad pranešti tyrimo rezultatus ar susisiekti dėl tolimesnių tyrimų (jei pažymėjote tai informuoto asmens sutikimo formoje). Šis lapas bus atskirtas nuo jūsų demografinės informacijos ir anketų atsakymų.

„Tėvų, auginančių vaikus su neurologiniu raidos sutrikimu, patiriamo streso vertinimas Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje.”

Vyriausieji tyrėjai: habil.dr.Čarlzas Niutonas (Charles Newton) ir Doc. dr. Audronė Prasauskienė

Jaunesnysis tyrėjas: Rūta Buivydaitė

Vardas ir Pavardė

El.pašto adresas

Telefono numeris