Dalyvio sutikimo forma V1

Šis lapas bus atskirtas nuo jūsų demografinės informacijos ir anketų atsakymų.

„Tėvų, auginančių vaikus su raidos sutrikimu, patiriamo streso vertinimas Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje.”

Vyriausieji tyrėjai: habil.dr.Čarlzas Niutonas (Charles Newton) ir Doc. dr. Audronė Prasauskienė

Jaunesnysis tyrėjas: Rūta Buivydaitė

Aš, tyrimo dalyvis, žemiau įrašydamas savo Vardą ir Pavardę

Vardas ir Pavardė

Patvirtinu, kad: