Tyrimas apie tėvų patirtis – Dalyvio informavimo forma

Kontaktiniai duomenys
Rūta Buivydaitė
Psichiatrijos katedra
Warnefordo ligoninė,
Oksfordas, OX3 7JX
Jungtinė Karalystė
El. paštas: ruta.buivydaite@psych.ox.ac.uk
Tel. numeris: +44 7758539113 arba  +37068927791

„Tėvų, auginančių vaikus su raidos sutrikimu, patiriamo streso vertinimas Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje.”

Dalyvio informavimo forma

Norėtume jus pakviesti dalyvauti mūsų tyrime. Prieš priimant sprendimą norėtume, kad jūs suprastumėte, kodėl šis tyrimas atliekamas ir ko iš jūsų bus reikalaujama. Vienas iš mūsų komandos narių supažindins jus su informacija, pateikta šioje formoje, ir atsakys į jūsų klausimus.

Kodėl esu prašomas (-a) dalyvauti šiame tyrime?

Jūs prašomas (-a) užpildyti anketą, nes esate dalis kontrolinės grupės, t.y. sveikų vaikų tėvai. Ši grupė bus lyginama su tėvais, auginančiais vaikus su neurologiniais sutrikimais. Apie Jus gauta informacija bus panaudojama įvertinti Lietuvos tėvų, auginančių vaikus su vystymosi sutrikimu, psichologinę būklę bei visuomenės daroma įtaka tos būklės kokybei, todėl yra naudojama kontrolinė grupė.

Sutikimas dalyvauti tyrime nėra privalomas ir priklauso tik nuo Jūsų. Šio tyrimo metu ir jam pasibaigus tyrėjas neatskleis Jūsų asmens tapatybės bei tyrimo duomenų ir taikys procedūras, skirtas užtikrinti, kad tyrimo rezultatai nebūtų susieti su Jumis (Prašom žemiau skaityti „Kaip bus apsaugota mano asmens tapatybę atskleidžianti informacija?“).

Kokių nepatogumų ir žalos galiu patirti dalyvaudamas (-a) tyrime?

Tyrimas neturi aukštos rizikos ar žalos, tačiau pildant anketas, praeities išgyvenimai ir nemalonūs prisiminimai gali būti sužadinti. Jei, bet kuriuo metu Jūs jausitės nepatogiai galite nutraukti tyrimą. Taip pat jei prireikus Jūs būsite nukreiptas galimai psichologo konsultacijai.

Kokios naudos galiu tikėtis dalyvaudamas tyrime?

Dalyvavimas tyrime neturės tiesioginės naudos Jums, tačiau padės suprasti patiriamo streso ir visuomenės požiūrio įtaka tėvų, auginančių vaikus su vystymosi sutrikimu, streso lygiui. Taigi, padės suvokti, kokių galimų intervencijų ir tolimesnių tyrimų  reikia šia tema.

Kaip bus užtikrinta mano asmens tapatybę atskleidžiančios informacijos apsauga?

Informacija apie Jus bus kaupiama ir perduodama tokiu būdu, kaip aprašyta šioje sutikimo formoje.

Tyrimo duomenų bazę sudarys asmenį identifikuojantys duomenys, anketos bendrieji balai ir interviu atsakymai. Visi išvardinti duomenys bus susieti su specialiu tiriamojo numeriu – kodu. Duomenų bazėms bus sukurta speciali sistema, taigi galimybę susieti tiriamojo atsakymus turės tik pagrindinis tyrėjas.

Be to, tiriamąjį identifikuojanti informacija nebus pateikta jokiose mokslinėse ir kitose publikacijose.

Aukščiau aprašytu būdu nustatytos procedūros reikalingos tam, kad atsakymų susiejimas su tiriamaisiais taptų kiek galima sudėtingesnis, tam kad būtų užtikrinta maksimali asmens duomenų apsauga.

Ar būsiu supažindintas (-a) su šio tyrimo rezultatais?

Jums išreiškus norą, pagrindinis tyrėjas galės išsiųsti pagrindinius rezultatus elektroniniu paštu. Kitu atveju, jei darbas bus sėkmingas ir bus publikuojamas moksliniuose žurnaluose jūs taip pat būsite informuotas elektroniniu paštu apie to straipsnio vieta.

Koks bus mano rezultatu likimas?

Specialiu kodu paženklinti Jūsų rezultatai bus saugiai laikomi iki 4 metų, Oksfordo Universiteto duomenų bazėje. Rezultatai bus saugomi elektroniniu formatu, o fiziniai atsakymai bus sunaikinti po trijų metų.

Ar galiu atsisakyti dalyvauti tyrime arba pasitraukti iš jo bet kuriuo metu?

Taip. Jūs galite atsisakyti dalyvauti tyrime ar pasitraukti iš jo bet kuriuo metu, be jokios nuobaudos.

Ar galėsiu dalyvauti tyrime jei nepasirašysiu šios formos?

Ne. Jei nuspręsite nepasirašyti šios formos, neturėsite galimybės dalyvauti šiame tyrime.

Į ką galėsiu kreiptis iškilus klausimams?

Dėl klausimų apie Jūsų,  kaip tyrimo dalyvio, teises galite kreiptis į Lietuvos bioetikos komitetas adresu: Vilniaus g. 16, LT- 01402 , Vilnius telefonu: (8 5) 212 45 65 el. paštas: lbek@sam.lt.

 

Atlikti tyrimą